Webmail   
Kính nổi
Scope of activities
Online support
New products
Ultilities
Exchange rates
Weather forecast
Securities
Our partners
Contact.
Tất cả những ý kiến đóng góp của quý khách sẽ là sự khuyến khích rất nhiều với Công ty chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn. Xin đừng ngần ngại khi liên hệ với chúng tôi:
Fullname: *
Address: *
Telephone: *
Email: *
Content: *
 
KHANH NGAN CONSTRUCTION - TRADING - SERVICES CO., LTD 
Address: No. 99, Tran Phu Street, Group 96, Block 11, Chanh Nghia Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province.
Branch: Box 9 + 10, D1 Street, Block B14, Thuan Giao  Residential, Thuan An Town, Binh Duong Province
Tel: 0274 . 3840 792 - 3689 928 - 2210 886             Fax: 0274 . 3840793
E-mail: info@khanhngan.com.vn    Skype: cty_khanhngan
Website: khanhngan.com.vn
KHANH NGAN CONSTRUCTION - TRADING - SERVICES CO., LTD 
Address: No. 99, Tran Phu Street, Group 96, Block 11, Chanh Nghia Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province.
Branch: Box 9 + 10, D1 Street, Block B14, Thuan Giao  Residential, Thuan An Town, Binh Duong Province
Tel: 0274 . 3840 792 - 3689 928 - 2210 886             Fax: 0274 . 3840793
E-mail: info@khanhngan.com.vn
Online: 8
Views: 2104425
Design by Trực Tuyến Việt